Vernostný systém

VŠEOBECNÉ PODMIENKY KREDITNÉHO SYSTÉMU DEKORTEXTIL 

 Program kreditného systému DEKORTEXTIL, ktorý poskytuje spoločnosť Forbyt, s.r.o., je určený pre všetkých registrovaných používateľov na webovej stránke www.dekortextil.sk. Jeho hlavným cieľom je umožniť používateľom získavať body za nákupy, ktoré potom môžu využiť ako zľavu na budúce objednávky. Pre vstup do kreditného systému DEKORTEXTIL je potrebná registrácia na stránke www.dekortextil.sk s presnými údajmi o mene, priezvisku a adrese bydliska. Úspešnou registráciou získa používateľ prístup k výhodám programu. Členstvo je úplne bezplatné a môžu sa ho zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré súhlasia s pravidlami systému. Zneužitie systému môže viesť k dočasnému alebo trvalému zablokovaniu možnosti získavať a využívať body. 

 Medzi výhody kreditného systému patria:  

- Potvrdenie registrácie znamená súhlas s podmienkami systému - Možnosť získavania bodov môže byť obmedzená v prípade nesprávnych registračných údajov, zneužitia systému alebo úmrtia používateľa - Používateľ, ktorého členstvo je ukončené z vyššie uvedených dôvodov, stráca nárok na nazbierané body a ďalšie výhody.  

Získavanie bodov: 

  - Za každú zaplatenú objednávku (okrem nákladov na dopravu) dostane používateľ 2 % hodnoty objednávky späť vo forme kreditov. V prípade dobierky sa kredity pripíšu po 14 dňoch. Kredity nie je možné prenášať medzi účtami alebo používateľmi.  

Použitie bodov:

 - Body je možné uplatniť ako zľavu v prvom kroku nákupného košíka, ale nie je možné ich kombinovať s inými zľavami alebo poukazmi a nie je možné uplatniť viac bodov, ako je hodnota objednávky (bez dopravy). Body získané v rozpore s pravidlami alebo v dôsledku technickej chyby nebudú akceptované.  

Všeobecné ustanovenia:  

- Výhody systému sú neprenosné a môžu byť prepadnuté z dôvodov uvedených v pravidlách. Spoločnosť FORBYT, s.r.o. má právo zmeniť podmienky systému. Ukončenie systému bude oznámené na webovej stránke jeden mesiac vopred. Platnosť bodov končí 12 mesiacov po ich získaní. 

  Platnosť týchto podmienok sa začína 1. 2. 2024.

Newsletter

Chcete zľavu 4 € na prvý nákup? Prihláste sa na odber noviniek.